donderdag 3 juli 2014

Verbonden door een kind

Als je trouwt dan beloof je voor altijd bij elkaar te blijven. De belofte en de liefde verbinden je voor de toekomst. Als je daarna een kind krijgt, wordt die band tussen vrouw en man nog veel sterker. Een kind is de verbinding tussen man en vrouw. Het verandert ook de relatie. Eerst ben je alleen man en vrouw, maar daarna ook moeder en vader van het kind dat je hebt gekregen.
In de bijbel hoopt Lea dat haar man Jacob zich gaat verbinden aan haar. Ze hoopt op de liefde van de man van haar leven. Maar ze krijgt die liefde niet. Kind na kind is een wanhoopspoging om haar relatie met haar man te herstellen. Elke keer ervaart ze weer de teleurstelling dat het niet lukt. Haar derde kind noemt ze Levi: ‘nu zal mijn man zich aan mij hechten’, spreekt ze uit als wens bij zijn geboorte.
De bijbel is een reeel boek. Niet altijd gaat het zoals mensen wensen. Maar wat is het een diepe gedachte. Iemand die Levi heet en geboren wordt uit een man en een vrouw, zorgt ervoor dat die twee mensen nog definitiever verbonden zijn aan elkaar. Zo wordt Levi de zichtbare verbintenis tussen een man en vrouw die van elkaar houden.


Dit was de laatste keer over de naam Levi. De komende weken zijn er geen blogs door de vakantieperiode. In september komen er weer nieuwe blogs.